eurocompassdoo@gmail.com
037 44 32 77

SARAJEVO-VISEGRAD

Plan putovanja: 25.4.2021. CENA 2.000

Sastanak putnika u ranim jutarnjim casovima . Noćna vožnja kroz Srbiju prema Sarajevu sa usputnim pauzama radi odmora I granicnih formalnosti
Na putu do Sarajeva obilazi se Višegrad i Andrićgrad, čiji je idejni tvorac naš poznati režiser Emir Kusturica, obilazak čuvenog mosta na Drini, setnja do Andrićgrada, kratka šetnja kroz kompleks ,slobodno vreme za kolače, kafu i kupovinu suvenira. Nakon obilaska Višegrada nastavak puta prema Sarajevu. Dolazak u Sarajevo u podnevnim satima. Obilazak grada uz pratnju lokalnog vodica: mostovi na Miljacki, Gradska većnica, Inat kuća, Careva džamija, Latinski most, pravoslavna crkva, katolička katedrala, Baščaršija (šetnja najstarijim gradskim ulicama pored Begove džamije, Kazandžiluk ulica do trga Sebilj)… Nakon obilaska mogucnost fakultativnog obilska Vrela Bosne. Slobodno vreme .Polazak oko 18h. Dolazak u kasnim vecernjim casovima.

U cenu aranžmana su uračunati:

• prevoz turističkim autobusom , na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema),

• turistički pratilac tokom putovanja

• agencijske usluge U cenu aranžmana nisu uračunati:

• fakultativni izlet do vrela Bosne 5 eur

• individualni troškovi

• putno osiguranje – 260 din.+ 130 din COVID. UKUPNO 390 DIN

FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…

Napomena: U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.