eurocompassdoo@gmail.com
037 44 32 77

GRADAC – DJURDJEVI STUPOVI- SOPOCANI-NOVI PAZAR

GRADAC – DJURDJEVI STUPOVI- SOPOCANI-NOVI PAZAR

Polazak u ranim jutarnjim časovima. Putovanje do manastira Gradac,zadužbine Jelene Anžujske. Poseta manastiru. Nastavak putovanja prema Novom Pazaru. Obilazak manastira Đurđevi Stupovi,jednog od najstarijih srpskih manastira koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Odlazak do Sopoćana. Obilazak manastira. Odlazak u Novi Pazar. Obilazak Petrove crkve,najstariji spomenik crkvene arhitekture u Srbiji. Slobodno vreme u gradu. Povratak u večernjim časovima. 

Datum polaska 20.06.2021.

 Cena aranžmana: 1.500,00

U cenu je uključeno:

*prevoz autobusima turističke klase sa pratećom opremom,

*obilasci prema programu,

*angažovanje licenciranih turističkih vodiča.

U cenu nije uključeno:

*individualni troškovi koji nisu predviđeni programom.

Uslovi plaćanja: 30% prilikom rezervacije,ostatak 5 dana pre polaska.

Minimum prijavljenih putnika za realizaciju aranžmana je 40.U slučaju nedovoljno prijavljenog broja putnika agencija zadržava pravo otkaza putovanja najmanje 5 dana pre polaska ili spajanja grupe sa drugom agencijom.Pauze su planirane na 2-2,5h vožnje,zavisno od uslova na putu.