eurocompassdoo@gmail.com
037 44 32 77

ĐAVOLJA VAROŠ

ĐAVOLJA VAROŠ

30.05.2021.

Polazak iz Krusevca u 7h . Dolazak u Kuršumliju i obilazak Manastir Sv. Nikola koji se nalazi na uzvišenju iznad ušća Banjske u Toplicu, odakle se najbolje vidi čitava stara varoš Kuršumlije sa druge strane Toplice. Crkva je gradjena u tri faze. Najstariji deo crkve izgradio je Stefan Nemanja oko 1165. godine i posvetio svome sinu Savi. Crkva Sv. Nikole, jedan od najstarijih spomenika monumentalne srednjovekovne arhitekture kod Srba, prototip je niza spomenika raške epohe. Nastavak puta do Đavolje Varoši i obilazak ovog spomenika prirode uz pratnju lokalnog vodiča. Ovaj geomorfološki fenomen je jedinstven u našoj zemlji i vrlo redak u svetu. Nastavak vožnje autobusom do Prolom Banje, slobodno vreme za šetnju i razgledanje. U popodnevnim satima povratak za Krusevac sa usputnom kraćom pauzom.Dolazak u vecernjim casovima.

CENA : 950,oo din

ARANŽMAN OBUHVATA: – prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji (klima/grejanje, audio oprema)
– ulaznicu za spomenik prirode Đavolja Varoš
– usluge vodiča tokom celog putovanja
– troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

-individualne troškove

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Gotovinski 50 % prilikom rezervacije, a ostatak se plaća najkasnije 10 dana pre datuma polaska.

NAPOMENA * Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika .
* Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa.
* Minimum za realizaciju putovanja je 35 putnika
* U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 2 dana pre početka putovanja.